യേശുദാസൻ തിരുമേനി: ദൈവവിളിയോടു വിശ്വസ്‌തത പുലർത്തിയ എളിയ ദാസൻ

യേശുദാസൻ തിരുമേനിയുടെ ധന്യമായ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി “ദൈവവിളിയോടു വിശ്വസ്‌തത പുലർത്തിയ എളിയ ദാസൻ” എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ദക്ഷിണ കേരള മഹായിടവകയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രസിദ്ധികരണമായ ക്രൈസ്‌തവ ദീപികയിൽ ജൂലൈ 2013ൽ പ്രസിദ്ധികരിച്ച ലേഖനം തുടർന്ന് വായിക്കുക.

Read the rest

Our Helper in Prayer

It is amazing that prayer often comes last in the list when we are in trouble. Isn’t it because we forget that we have a Helper who helps us to pray?… Read the rest